© 2020, Developed by Hieu Dev

Login and Register Form HTML5 Template | HieuTech

Hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn bộ giao diện cho form đăng nhập, đăng ký đẹp và hiện đại, với ý tưởng thiết kế được tham khảo từ Dribbble.

Login and Register Form HTML5 Template | HieuTech

Login and Register Form HTML5 Template 2 -  HieuTech.png


Form đăng ký đăng nhập chuẩn UI/UX Design 2021 

Form được kế responsive đa thiết bị và hover hiệu ứng chuẩn UI UX design. Các các hãy tải về form này với link dưới đây:

Tính năng

  • 100% Responsive Layout
  • 2 Forms (Login, Register)
  • Sử dụng Google Fonts
  • Sử dụng Bootstrap 4
  • Thiết kệ clean & hiện đại
  • Tương thích nhiều trình duyệt
  • Dễ dàng tùy chỉnh

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn